Do.stem.vn - một bộ phận quan trọng của Stem.vn - mạng xã hội dành cho cộng đồng giáo dục

Về chúng tôi: Do.stem.vn là một bộ phận quan trọng của Stem.vn - mạng xã hội dành cho cộng đồng giáo dục, đặc biệt là giáo dục STEM. Chúng tôi cung cấp một nền tảng về luyện tập và kiểm tra kiến thức, giúp cho 4 nhân tố quan trọng nhất của hệ sinh thái này - học sinh, giáo viên, nhà trường và phụ huynh - đều đạt được mục tiêu riêng của mình ở mức cao nhất, một cách dễ dàng, ít tốn thời gian và công sức nhất, trong mối liên kết chặt chẽ với nhau vì một mục tiêu chung: Học sinh đạt kết quả cao nhất trong học tập. Kết quả này thể hiện một cách minh bạch, đáng tin cậy mà mỗi thành viên đều có thể kiểm tra.

Do.stem.vn cũng tổ chức một hội đồng tư vấn gồm các chuyên gia có thẩm quyền trong các lĩnh vực tri thức liên quan. Họ là người tư vấn định hướng nội dung chủ đề, cung cấp, chia sẻ tài liệu về quy trình xây dựng, đánh giá chất lượng, phân loại MCQ, duyệt và đánh giá độ khó MCQ.

Chúng tôi kỳ vọng với sự tham gia đóng góp của các thành viên, các chuyên gia, đơn vị đối tác cũng như của cộng đồng, Do.stem.vn sẽ là ngân hàng MCQ (và đề thi dưới dạng MCQ) trực tuyến lớn nhất Việt Nam đối với bậc tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.