Nhà trường, xã hội

Trong mục tiêu đưa công nghệ vào công tác giảng dạy, nhiều trường đối mặt với tình trạng giáo viên không mặn mà với những phần mềm, ứng dụng hay nền tảng mà ban giám hiệu yêu cầu sử dụng, bởi họ cảm thấy bị thêm việc, trong khi các hoạt động thường quy đã chiếm nhiều thời gian. Việc số hóa dạy và học vì thế chỉ mang tính hình thức. Do.stem.vn góp phần tối ưu và minh bạch hóa một trong các khâu quan trọng và chiếm thời lượng khá lớn của giáo viên: Ra bài tập, bài kiểm tra, bài thi, chấm điểm và đánh giá kết quả.

Mỗi trường hay đơn vị giáo dục đều có thể xây dựng cộng đồng riêng trên nền tảng này, và ban giám hiệu - với tài khoản đặc biệt của mình - có thể bao quát, theo dõi, giám sát toàn bộ quá trình đó một cách chi tiết mà không cần yêu cầu giáo viên gửi báo cáo. Người quản lý tài khoản này cũng có quyền điều phối số điểm mà trường mình lấy được nhờ các hoạt động tích cực trên hệ thống, chia nó cho các lớp hoặc thưởng cho từng học sinh, giáo viên.