Giáo viên

Hãy chọn các câu hỏi có sẵn trong hệ thống để tạo thành bài kiểm tra. Mỗi câu hỏi đều có quy định về thời gian trả lời tối đa, vì vậy bạn dễ dàng tính toán cần chọn bao nhiêu câu cho bài kiểm tra 15 phút, 30 hay 45 phút... Hệ thống cũng cho phép bạn dễ dàng lựa chọn câu hỏi theo độ khó để giao bài cho từng nhóm học sinh có trình độ khác nhau. Chỉ mất vài chục click là công việc của bạn đã xong. Hệ thống sẽ tự động chấm điểm và bạn chỉ cần vào kiểm tra kết quả.

Trong hệ thống, mỗi giáo viên là người lãnh đạo một cộng đồng nhỏ - lớp do mình làm chủ nhiệm hoặc phụ trách dạy bộ môn, hoặc lớp học online do chính mình tạo ra trên nền tảng này. Ngoài quyền sử dụng nguồn tài nguyên của hệ thống cho việc dạy học, bạn có thể kiếm thêm điểm cho bản thân, cho lớp và trường bằng cách đóng góp các MCQ mới, hoặc tham gia đánh giá, thẩm định, hoàn thiện, làm giàu các trường thông tin cho các MCQ sẵn có.